CONTACT

House of Hermeta BV   1e Industrieweg 1   4147 CR Asperen  The Netherlands
PO Box 1017   4147 ZG Asperen The Netherlands
tel.: +31 345 634888   e-mail: info@houseofhermeta.nl

IBAN NL24ABNA0511047053   BIC: ABNANL2A   BTW NL855564520B01   K.v.K.: 64203875

PRIVACYVERKLARING

Persoonlijke gegevens
House of Hermeta respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. House of Hermeta verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze Privacyverklaring Algemeen.

House of Hermeta verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als House of Hermeta bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt House of Hermeta van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

House of Hermeta draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

24 mei 2018

Pin It on Pinterest